Informacje ogólne

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie zatrudni lekarzy (w ramach umów cywilnoprawnych) w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zakładu:

  • Izba Przyjęć – lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, chirurgia urazowo - ortopedyczna, anestezjologia
  • POZ - Nocna i świąteczna opieka lekarska - lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji: choroby wewnętrzne, pediatria, medycyna rodzinna.
  • Oddział chorób wewnętrznych – ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych.
  • Oddział dziecięcy – ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z pediatrii.

Warunki finansowe do uzgodnienia.
Kontakt:
(055) 620 83 60 - Prezes Zarządu – Jan Godowski
(055) 620 83 61 - Sekretariat

Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. 14-500 Braniewo ul. Moniuszki 13.
Adres e-mail: sekretariat@szpital-braniewo.home.pl

Ważne telefony (055)

sekretariat prezesa
620-83-61
prezes
620-83-60
pielęgniarka przełożona
620-83-71
główny księgowy
620-83-70
sekcja statystyki i analiz medycznych
620-83-65
kadry
620-83-64
płace
620-83-68
izba przyjęć
620-84-67
diagnostyka/EKG, USG, ENDOSKOPIA /
620-84-74
fizykoterapia
620-84-77
laboratorium
620-84-50
pracownia rtg
620-84-63
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Braniewo
620-84-73
Płoskinia
243-13-20
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ORDYNATOR
620-84-57
GABINET LEKARSKI
620-84-56
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
620-84-59
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
ORDYNATOR/SEKRETARKA MEDYCZNA
620-84-31
GABINET LEKARSKI
620-84-35
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
620-84-34
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY PSYCHIATRYCZNO – GERIATRYCZNY
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
620-84-75
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
DYŻURKA PIELĘGNIAREK
620-83-73


Informacja o poszerzeniu zakresu świadczeń medycznych o Podstawową Opiekę Zdrowotną

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie informuje, iż z dniem 01 stycznia 2012r. poszerzyliśmy zakres świadczeń medycznych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna o Poradnię Lekarza Rodzinnego, świadczenia pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (w budynku szpitala) oraz w Przychodni w Płoskini.

Świadczenia będą realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00

Zapewniamy dostęp do badań laboratoryjnych, radiologicznych, ultrasonograficznych, elektrokardiograficznych na miejscu, zgodnie z zakresem świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby o składanie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.